Hero Image
14 June 2021 - 22 June 2021
100 Climate Neutral Cities in Europe by 2030
Register now
Open until 21 June 2021

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland
De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. De Nederlandse overheid verwacht van organisaties dat zij bij het zakendoen in het buitenland naar deze richtlijnen handelen.

OESO-richtlijnen
De OESO-richtlijnen geven aan dat ondernemingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de vooruitgang op het gebied van economie, milieu en maatschappij en moedigen dit aan. Daarnaast geven ze ook aan dat zakelijke activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben voor werknemers, mensenrechten, milieu, consumenten en bedrijven.

De volledige OESO-richtlijnen en meer informatie hierover, leest u op de website van de OESO. Meer informatie kunt u ook lezen op MVO in het buitenland op RVO.nl.

Tips voor toepassing van de OESO richtlijnen bij het ondernemen in het buitenland leest u in het document dat u rechts op deze pagina kunt downloaden.

MVO Zelfscan
Het naleven van de OESO-richtlijnen is één van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u een MVO-zelfscan in te vullen. De aanwezigheid van een zelfscan wordt door RVO gecheckt.

In de zelfscan over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vragen wij naar de (bedrijfs)activiteiten en de toepassing van de OESO-richtlijnen bij het ondernemen in het buitenland.

Er zijn geen goede of foute antwoorden. De vragen geven u een beeld van hoe uw organisatie ervoor staat. Het is hierbij belangrijk dat uw organisatie niet alleen kijkt naar de eigen activiteiten, maar ook naar de activiteiten binnen de toeleveringsketen van uw organisatie.

Met een deel van de organisaties die willen deelnemen aan de missie neemt RVO.nl telefonisch contact op om dieper in te gaan op de antwoorden die zijn gegeven.

Belangrijk om te weten
De MVO-zelfscan is geïntegreerd in het registratieformulier voor deze missie. Het is daarom belangrijk dat u bij uw aanmelding het registratieformulier start dat verwijst naar de situatie die voor u van toepassing is. U heeft daarbij (per sector) de keuze uit de volgende 3 registratieformulieren:

1. Ik ben een Nederlandse deelnemer van een kleine organisatie (minder dan 250 medewerkers) die nog niet eerder de MVO scan heeft ingevuld.

2. Ik ben een Nederlandse deelnemer van een grote organisatie (meer dan 250 medewerkers) die nog niet eerder de MVO scan heeft ingevuld.

Let op:
Elke persoon die wil deelnemen aan de missie moet zich apart aanmelden.

  • U bepaalt zelf wie namens uw organisatie de MVO-zelfscan invult. Dat kan dus ook iemand zijn die zelf geen missiedeelnemer is. Neemt u met meerdere personen deel aan de missie, dan hoeft slechts 1 deelnemer namens uw organisatie de MVO-zelfscan in te vullen;
  • De door uw organisatie ingevulde MVO-scan blijft 6 maanden geldig. Heeft uw organisatie de MVO-zelfscan recent ingevuld, dan hoeft u dat dus niet opnieuw te doen.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid. Informatie over specifieke verwerkingen vindt u in het AVG-register van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ons tijdens kantooruren (08:30 - 17:00 uur) bereiken via 088 042 42 42 (lokaal tarief). Of kijk op RVO.nl voor andere contactmogelijkheden.

Organised by

Participants

Andorra 1
Austria 5
Belgium 22
Bosnia And Herzegovina 1
Brazil 2
Bulgaria 2
Canada 1
Croatia 3
Cyprus 2
Czech Republic 2
Denmark 7
Estonia 1
Finland 3
France 10
Germany 20
Greece 5
Heard Island And Mcdonald Islands 1
India 1
Ireland 3
Israel 1
Italy 12
Jordan 1
South Korea 1
Latvia 4
Mexico 1
Netherlands 191
Norway 1
Poland 5
Portugal 2
Romania 3
Saudi Arabia 1
Singapore 1
Slovenia 1
Spain 21
Sweden 20
Switzerland 2
Taiwan 1
Turkey 27
United Kingdom 7
United States 6
Total 401